Vốn thật thà

Sau Thiên Chỉ thì với cái vốn thật thà đó người tu đạo đã có chiếc chìa khóa mở các cửa Trời. Đi từ thấp đến cao, một mình học hỏi, lâu lâu mới gặp Phật sự chỉ thêm.

Ngày xưa khi nhóm tụi tui rời thiền viện, sau khi công khai tánh hư tật xấu thì đâu còn được gần Thầy tui nữa cho nên những lời vàng tiếng ngọc của Thầy đã theo tụi tui và là kim chỉ nam. Lúc này không có chỗ dựa phải tự lực cánh sinh thôi.

Bây giờ tui chỉ lại cho người sau cũng vậy, tự hành tự đạt. Lâu lâu nếu tui thấy cần viết gì thêm sẽ viết.

Advertisements