Cửa ải đầu tiên

Sau khi đi đưa đám Thầy tui về . Mấy tháng sau thì tui bèn ngồi thiền nguyện niệm xuất hồn lên chỗ  Thầy tui ngự trên Thiên đàng coi ra sao .  Ðịnh bụng đi về sẽ vẽ lại nơi đó cho các bạn của tui xem cho biết .

Ðêm qua là đêm đầu tiên tui đi .  Ðến nơi tui thấy 9 ông Rồng giữ cửa không vô được tui đành trở lại bản thể .

Sáng dậy tui ngẩm nghỉ chưa biết vẽ 9 ông Rồng ra sao vì chưa nhìn kỷ chi tiết  nên chép lại chuyến xuất hồn đi của tui trước .

Tối hôm nay tui đi tiếp, nhiều khi muốn đến đãnh lễ ông Thầy tui thì cũng phải trải qua thử thách mới được .  Chờ xem …

Advertisements

Thầy tui liễu đạo

Ngày mùng 5 tháng 8 nam Kỷ Sửu tức là ngày 23 tháng 9 năm 2009 ông Thầy tui đã liễu đạo vào lúc 20 giờ 50 tại Montreal, Canada .

Xin chào

Sau 8 tháng vắng mặt trên blog, tui đã trở lại và trong những ngày sắp tới sẽ post lên những bài viết về cuộc sống hiện tại của tui  ….  đời đạo lại tiếp tục chung hành …