Facebook Group

CVH mới thành lập một facebook group lấy tên là Vô Vi – Tâm Pháp

https://www.facebook.com/groups/1004726606210801/

* Có thể join và leave group dễ dàng.

CHUC MUNG NAM GIAP NGO!

Tiên Cô

Tiên Cô

Quan Yin pendant

Quan Yin pendant

Custom Made – Enamel on copper – Cloisonne – watercolor (enamel) paint

Thiên Nhiên

Vốn thật thà

Sau Thiên Chỉ thì với cái vốn thật thà đó người tu đạo đã có chiếc chìa khóa mở các cửa Trời. Đi từ thấp đến cao, một mình học hỏi, lâu lâu mới gặp Phật sự chỉ thêm.

Ngày xưa khi nhóm tụi tui rời thiền viện, sau khi công khai tánh hư tật xấu thì đâu còn được gần Thầy tui nữa cho nên những lời vàng tiếng ngọc của Thầy đã theo tụi tui và là kim chỉ nam. Lúc này không có chỗ dựa phải tự lực cánh sinh thôi.

Bây giờ tui chỉ lại cho người sau cũng vậy, tự hành tự đạt. Lâu lâu nếu tui thấy cần viết gì thêm sẽ viết.

Thiên Chỉ

Đã lâu lắm rồi tui không còn dùng cái từ thân yêu mà nghe thấy ai cũng lắc đầu ngao ngán.

Phải ! Từ này tui đã được mặc khải để đưa xuống thế gian giúp cho người tu dễ dàng đạp phá vách tường ngăn cách giữa tâm và tánh.

Trước tiên vẫn phải qua sự thử thách xem mình có tự ái hay không, nhiều khi pháp báu trao cho mà vì tự ái không nắm bắt được.

Vài lời mở đầu hôm qua, đọc xong cũng có người nghe không vô, nhưng cũng có người nhìn thấy được ngoài cái võ bề ngoài, cái lời lẽ ngông nghênh, hống hách là sự thật trần truồng mà chỉ có người thiện căn sâu dầy mới lảnh hội được.

Cái căn gốc ngọn ngành của sự thật là đối đãi thật tâm không màu mè, rào trước đón sau. Ánh sáng quang linh đến là bóng tối tự khắc tan cho nên mở đầu của phương pháp “Trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật” phải đi từ sự tháo gỡ bỏ liệng những phức tạp của tánh phàm bày ra để che lấp nguyên linh.

Nhìn thấy mình là hành động cần thiết để tự giải thoát. Tui không đề cập tới phương pháp thiền ở đây vì thiền gia mọi ngành đều có thể áp dụng phương pháp chung này để tiến hóa cao hơn, hòa nhập được với Đại thể.

Phần thực hành: – Khai tất cả tội lỗi của mình ghi lại vào một cuốn tập viết. – Sau đó ngày ngày đều ghi chép nhất cử nhất động của từng ý nghĩ và hành động, quan trọng là nhìn thấy điều sai không tìm điều phải đã làm hay nghỉ tưởng. Với phương pháp này tập cho thuần thì sẽ thấy người với ta không khác, tội người làm thì ta cũng làm, lòng đố kỵ sẽ tiều tan, hòa nhập được với muôn loài vạn vật.

Hành càng lâu ta càng thấy rõ ánh sáng là sức mạnh đẩy tan tăm tối, chỉ cần thấy mình, hiểu được mình thì đường về Trời không phải là khó. Chúng ta lúc sơ khai dùng pháp thiền, pháp niệm Phật để thanh lọc bản thể, lập quân bình cho có đủ định lực mà dùng ý chí tu tiếp lên một trình độ cao hơn.

Lời thì nói không thể hết chỉ có hành mới thấy sự huyền diệu của lòng thật thà chất phác.

Đây là một phương pháp ngắn gọn nhưng cũng là chìa khóa mở của huyền vi. Nếu thấy vô hại thì làm thử xem sao.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 72 other followers