“Một lời nói nhỏ nhẹ luôn đem lại kết quả tốt đẹp” .

Bận đột xuất, xin bạn đọc thong thả nghiên cứu 🙂

Advertisements

BÌNH MINH

Ðây là bức tranh tui rất ưng y’ .  Bức tranh này nói lên một bình minh tươi đẹp trong sáng .  Chúng  ta không nhìn thấy chiến tranh, thiên tai mà chỉ nhìn thấy sự an bình thanh nhẹ
Một kỷ nguyên mới sẽ bắt đầu, trăm hoa đua nở, vạn vật thái bình .

Gốc và Ngọn

Con người phải có gốc rồi mới có ngọn, nên hôm nay tui mở một trang nhắc lại về những lời hay ý đẹp của người Thầy đã từng dìu dắt tui trên con đường tầm Ðạo .

Vì cần có thời gian vẽ tranh để minh họa cho nên mời độc giả lâu lâu ghé thăm trang “Lời hay ý đẹp” để tham khảo .