Hà Tiên Cô và Âm Nhạc

Băng ngâm thơ Hà Tiên Cô và âm nhạc thâu từ hồi Đại Hội Vancouver. Nhớ hôm đó các bạn đạo được đi ra đảo Victoria còn tui thì Thầy muốn phải ở lại hotel để thâu hết thơ Thầy. Lúc đó còn nhớ có anh Hồ Việt lo dàng máy thâu. Ngâm liền 3 tiếng không mệt. Thầy có nói nghe băng ngâm thơ này sẽ phá tan sự yếu hèn, đi lên dễ dãi và sau này mọi người sẽ tìm nghe. Hồi thời đó thì ít người cảm nhận được và cảm thấy khó nghe, một số người thì nói ngồi thiền nghe rút rất mạnh. Giờ tui lục lại đang tìm cách thâu vì là băng cassette mà rất cũ, có chỗ bị nhão. Tui có hai băng: 1- Nam Mô và Tiếng Chuông; 2- Hà Tiên Cô và Âm Nhạc. Đang dùng một program để thâu lại được một mặt băng này, nếu mọi người thích thì tui lại thâu tiếp.

Khúc này là trong băng Hà Tiên Cô và Âm Nhạc

Vì băng cassette cũ nên có chỗ bị đứt đoạn, xin nhích tới một chút sẽ tiếp tục nghe được 🙂

Advertisements

CÕI VÔ HÌNH YOUTUBE CHANNEL

Cõi Vô Hình YouTube channel!!
Xin mời mọi người ghé xem videos đọc lại cuốn sách Cõi Vô Hình.
Nếu yêu thích thì xin hãy đăng ký kênh, thành thật cám ơn !!!

https://www.youtube.com/channel/UC3AochAHYkMrJAFjbNFIO9w