Ðôi Lời

Blog này được thành lập để ghi chép lại những kinh nghiệm “tiếp điển” và tu hành của một người thiền. Ðơn thuần nói lại những gì mình đã chứng nghiệm qua .
Tiếp điển là một trạng thái “tâm tâm tương ứng“, người thiền đến một trình độ có thể vươn đến, hay hạ thấp luồng điển của mình để có thể tương ứng với cõi vô hình mà mình muốn đến.  Cũng nhờ như vậy có thể liên lạc trực tiếp với những vị Bề Trên cũng như những tội hồn ở dưới Ðiạ ngục.  Khác với lên đồng hay Thánh nhập,  người tiếp điển vẩn tỉnh táo và làm chủ được mình từ lời nói đến hành động.
Blog này không có ý dạy đạo .  Hành gỉa chỉ kể lại vì thấy tuổi càng ngày càng cao, trí nhớ cũng giới hạn cho nên muốn lưu lại một món quà cho nhân sinh .  Nếu có điều gì sơ suất xin bỏ qua cho .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: