Lời hay ý đẹp

“Tu cho chính mình, sửa để tiến không phải tu cho ai”

00

” Gieo họa cho mình mà không biết “

Mình tự đóng cửa, thực hiện chấp mê thị phi của tình đời tức là họa, vậy mà không hay đâu!  lần lần nó cứ đi tới, giam thần thức của chúng ta trong một cõi thi phi . Nói bậy mà tưởng là nói đúng .

00

Tùy hứng tui vẽ một bức tranh rồi chấm đại một trang trong cuốn sách của ông Thầy tui và chép lại một câu . 

 Hoàn toàn không có sự xếp đặt, hay chủ ý .

Hôm nay, chúng ta hiểu được thế nào là chìa khóa mở tâm linh .  Chìa khóa của chúng ta là hai chữ nhịn nhục .  Nếu chìa khóa kia không nhịn nhục thì không đút vô ổ khóa mở được .  Chìa khóa nhịn nhục : miếng sắt bị dũa, bị mài mới thành ra một cái chìa khóa; thì các bạn đây cũng là miếng sắt mà chịu dũa, chịu mài, tương lai các bạn là một chìa khóa để mở cửa cho tất cả cửa đang bị đóng .

Cho nên chúng ta tu ở đời cũng vậy, làm ăn cũng vậy, bất cứ chuyện gì nắm được chìa khóa là các bạn nhẹ nhàng, làm việc trong trật tự . Mà không nắm được chìa khoá, và không biết giá trị trật tự của chìa khoá thì không bao giờ các bạn đi tới được .  Vốn của các bạn là vốn thanh tịnh, mà các bạn không còn thanh tịnh là các bạn mất chìa khóa rồi .

00

     Hiểu rõ thế gian đô thị giả, là xác ta một ngày nào cũng sẽ tiêu tan, cát bụi sẽ trở về với cát bụi .  Tâm thức chịu tu thì ngày đêm lo tu nó sẽ sáng lạn ở tương lai sau khi lìa xác .  Không phải một mình chúng ta tu đâu . Hằng hà sa số chư Phật tu .  Chúng ta bằng lòng tu, tới đó sẽ có chư Phật tận độ . Chưa tới đó mà cứ kêu Phật tới hoài, thậm chí phòng ngủ cũng dán hình ông Phật để chi ?  Nhiều người nói để nhắc nhở .  Nhắc nhở làm sao ?  Không hành mà nhắc nhở cái gì ? Hành triển tới thanh tịnh thì Trời Phật sẽ ban chiếu .  Lúc đó chúng ta thấy thay đổi tức khắc .  Khi mà Trời Phật để ý chúng ta là tâm tư thay đổi và dứt khoát tu tiến . Không còn mê loạn nữa .  Vui hành trong thanh tịnh mới thật là tu .  Tu là phải hành .  Nói tôi được thanh tịnh, càng thanh tịnh hơn .  Chưa thanh tịnh, lúc nào cũng nói tôi chưa thanh tịnh mới bằng lòng hành .  Càng hành càng mở, càng mở nó càng tiến .

00

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: