Tranh Chấp vs Tình Yêu

Một đêm đang ngủ tui bị Thầy tui dựng đầu dậy để viết luận về tình yêu vì sau này có nhiều người bạn thiền đã dùng những lời giảng của Thầy tui khi còn tại thế để hù dọa, cảnh cáo những người đang học và hành những bài cần thiết cho sự tiến hóa của họ.

Thầy tui là một vị Thầy chân chánh và luôn luôn để cho mọi người quyền tự do phát triển không bao giờ độc tài kềm chế một ai. Thầy chỉ lấy tình thương cảm hóa mọi người và luôn luôn tôn trọng sự lựa chọn cá nhân.

Sau khi tui viết luận về tình yêu Trời Phật mà mọi người nên bắt chước làm theo thì một loạt hình ảnh cũng như ý tưởng dâm dục, bậy bạ được truyền đi khắp trên mạng. Đồng thời những lý thuyết được tuông trào ra để khoe bản lãnh của mình, chưa kể tâm ngạo mạng, tự ái chỉ có mình là đúng, mọi người đều sai.

Kết luân cái bệnh nói được mà không hành được vẫn là cái bệnh trầm kha. Tình yêu thật tìm đỏ con mắt cũng không ra, trong khi con người xuống thế là chỉ để học yêu thương, nhưng mà quanh đi quẩn lại vẫn chỉ muốn chém giết, tranh chấp với nhau.

Cho nên câu Thầy tui nói ngày xưa vẫn còn vang vọng lại : “Tiếng gọi tình yêu của….NM(tui)…còn thua tiếng khua của hòn bi roulette” vậy mới biết lòng ăn thua vẫn còn mạnh lắm.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: