Bài thơ “Dứt Gánh”

Sanh tử từ đây chẳng nghĩa gì

Ra đi bỏ gánh hết ngại nghi

Quyết giử một lòng xây nghiệp Đạo

Xả thân trì chí đạt huyền vi.

NM

19/04/1986

Thiền viện Vĩ Kiên

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: