Xông nhà

Khi cần xông nhà thì có thể mua lá sage để đốt, có bán tại Mother’s Market ở California còn không có thể mua online . Dùng lá này để thanh lọc tiêu trừ điển trược (bad energies) tại tư gia hay công sở .

Ðiạ chỉ mua ở Paris:

GALERIE URUBAMBA
4 rue de la Bucherie – 75005 Paris
Tel : 01 43 54 08 24
Ts les jours de 14 à 19h30 sauf dimanche et lundi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: