Vị thứ 7

7/ Từ trên hai cụm mây trắng bước xuống võ đài là một thượng tọa người xứ Phù Tang, pháp danh : Sanyo và một pháp sư .  Ðại đức người cao lớn, chiếc áo cà sa còn vương tuyết trắng, chứng tỏ Ngài từ miền ngàn năm băng giá giáng lâm . Cầm tích trượng và pháp kỳ đi một vòng để trấn theo thế trận đồ bát quái . Ngài xuất thân Thiếu Lâm Tự, tốt nghiệp hạnh : Vĩ Kiên . Theo sau là một pháp sư tân tòng . Trước ngực và sau lưng áo choàng có vẽ hình bát quái . Tay cầm pháp kỳ, lưng đeo kiếm gỗ có tua đỏ ở chuôi . Ngài khoan thai yểm bốn góc khán đài và chính giữa bằng năm cây cờ ngũ sắc . Ðoạn ngồi xuống tọa thiền thuyết pháp . Trước khi rao giảng Ngài đốt bùa, phù phép và lâm râm đọc thần chú . Trên đỉnh đầu hai Ngài hào quang ngũ sắc phun ra như đốt pháo bông đẹp tuyệt vời .

           Pháp kỳ thêu hàng chữ : TỔNG TRẤN, BÁT QUÁI, THA LỰC CHƯỞNG QUẢN, PHIẾU DIỀU, NON BỒNG NƯỚC NHƯỢC PHÓNG TÂM HUYỄN CẢNH ÐẠO QUÁN . Thời pháp thật siêu diệu, cử tọa được dịp thả hồn phiếu diều bay về cung Ngọc Hư, Diêu Trì, cảnh Bồng Lai, Ðại La Thiên . Huyễn cảnh muôn màu chói lòa, rực rỡ, ngàn vẻ diệu vợi, nguy nga .  Sau khi thời pháp chấm dứt, cử tọa lại rơi trở về cõi diêm phù trần gian đầy đau khổ và tranh đấu này . Một Ngài chữa bệnh cho toa, trừ ma, ếm quỉ bằng từ trường của trái đất : rờ đâu khỏi đó . Một Ngài phát bùa : loại ngồi thiền thanh tịnh, cô hồn các đảng không dám quấy phá, loại yên ổn gia cang, loại tấn tài, tấn lộc …. Cử tọa ùn ùn kéo lên khán đài xin bùa và thánh thi . Các Ngài có thiên trách làm việc với : ba tòa quan lớn, tối cao pháp viện tại dinh Thánh Mẫu .  Ðêm đêm thường đi nhậu nhẹt với Thần Tài, Thổ Ðịa .  Rất có thế lực . Có khả năng trục xuất tức khắc những hồn ma bóng quế u ơ, lạng quạng cư ngụ bất hợp pháp . Một khi bùa đã đốt, kiếm gỗ vung lên là oan hồn chết tan như xác pháo . Bỗng pháp sư lên cơn đau tim xây xẩm và choáng váng .

Tâm nghiệp hành làm cho tâm bệnh Ngài càng lúc càng trầm trọng . Ðang lúc tang gia bối rối chợt một vị Thiên thần cánh dài trắng muốt từ trên mây cao bay xuống đưa cho thượng tọa một điện tín .  Ðại đức lật đật mở ra coi :

CÔNG ÐIỆN HỎA TỐC

Nơi gởi : Văn phòng Quan Âm Ðại Sĩ
Nơi nhận : Thiền sư Sanyo
Thông Báo : Phán quan tầng địa ngục thứ 9

Hiền thê lâm trọng bệnh . Gia Cang bất an . Truyền khẩn cấp về tận độ cho tròn nhân đạo . Trái lệnh sẽ bị nghiêm phạt .

Ký tên và đống dấu : Chánh văn phòng Quan Thế Âm Bồ Tát .

Chúng đệ tử phải dìu pháp sư lên xe mây đưa về y quán tại Ðại La Thiên khẩn cấp cứu chữa . Còn phần đại đức “Ngài” hốt hoảng phóng lên một cụm mây trắng bay về cố hương .  Bá tánh bùi ngùi xót thương . Các Ngài đã phụng sự chúng sinh đến quên bản thân và gia cang mình để hành thiên đạo . Thành ra không còn thì giờ lo việc nhân đạo nhỏ nhoi, thấp hèn và việc nghiên cứu y dược chữa tâm bệnh chính mình .

     Thật là những vị có đức độ từ bi, cứu nhân, độ thế vị chúng vong thân . Cả thẩy sụt sùi rơi lệ .

Ðón đọc vị thứ 8 sau ngày 17 thang 3

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: