Vị thứ 5

5/ Sau đó, hội trường im phăng phắc trở lại . Mây đen vần vũ . Gió thổi hiu hiu mang hơi nước mát rượi .Ðại chúng thiu thiu ngủ . Tiếng khóc thút thít mỗi lúc một gần hơn . Gío nấc từng cơn . Nước biển Ðông dâng ngập . Sóng cuồn cuộn vật đầu vào trụ khán đài bọt bắn tung tóe . Từ dưới nước một cư sĩ nổi lên . Ngài có tài độn thủy . Cử tọa ướt như chuột lột, ngơ ngác nhìn lên . Té ra cư sĩ họ Lưu . Chẳng biết tên húy là gì nên đồ chúng gọi là Lưu cư sĩ .  Ðáng điệu khiêm cung . Mặt buồn man mác như mùa thu lá bay . Thương cho chúng sinh kiếp phù du sớm nở tối tàn, luẩn quẩn trong vòng luân hồi lục đạo . Một vai khoác thùng phước sương (tùy hỉ) còn vai kia mang túi vải chứa các họa đồ xây cất chùa chiền và các binh thư, chiến thuật, chiến lược để củng cố và phát triển . Tay cầm pháp kỳ, không thấy đeo binh khí . Hai mắt rồng của Ngài tựa như hai viên hồng ngọc . Pháp lệ thủy tuôn ra như suối để : phổ độ và hóa giải những đau khổ, buộc thắt của cõi vật chất phù sanh đầy tâm có này . Ngài tu hạnh : Phước Lộc .

Sở trường : Xây chùa, miếu và đóng thùng tùy hỉ loại …. khổng lồ . Ngài là người ưu thời, mẫn thế . Tâm tư lèn chặt mưu chước, kinh luân, tế thế, độ tha nên chẳng bao giờ được thong dong, tự tại .

Thật là một người phước đức hiếm có ! Tại đấu trường, cư sĩ không dùng binh khí . Ngài chỉ cần vận dụng : Nhược lệ thần công lực là đối phương hồn xiêu phách lạc,  buông bửu bối ; một tay lau nước mắt, một tay lần ruột tượng lấy tiền bỏ vào thùng tùy hỉ góp công quả xây chùa . trên pháp kỳ có thêu hàng chữ : ÐẶC TRÁCH BÀNH TRƯỚNG, BẢO THỦ CƠ ÐỒ HỮU VI NGÀN NĂM TRƯỜNG TỒN, BẤT KHẢ HOẠI DIỆT, DANH MÔN ÐẠI CHÁNH PHÁI . Ðiạ lợi và nhân hòa Ngài đã nắm hết, chỉ còn chờ thiên thời là lập đàn Nam Giao làm lễ tế cáo trời đất lên ngôi giáo chủ .

Ðón đọc vị thư 6

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: