Tiếp theo

Nay nói về Huệ Năng (hậu thân) pháp danh là Cô Ba Cầu Tiêu dâng kệ trình Ðại sư :

Tâm vốn vô tướng
Diện mục có như không,
Thấy, nghe chẳng phải thật,
Chẳng vướng cũng chẳng không vướng .

Diễn nghiã:

Tâm vốn không hình, sắc . Cái mặt của xác phàm (diện mục) là gỉa . Theo lý sinh, trụ, hoại, diệt có đó rồi sẽ trở về không . Thân xác đã là gỉa thì cái thấy, nghe không thể là thật được . Vướng là trược, không vướng là thanh . Có thể là thanh, khi cần cũng có thể là trược, nhưng trong thế chủ động, miễn nhiễm . Thanh trược đồng lúc để quán thông .

Hòa tan trong mọi trạng thái, luôn luôn vượt khung mê, phá khung chấp, trung dung nên Như Lai, tự tại .

Biết là cô Ba đã vào được cửa Ðạo, Ðại sư nghe xong truyền thị gỉa Thích Nữ Diệu Nga Sô lấy ra một cái bồ (loại thùng rác đan bằng tre) . Lễ truyền Bồ (thế y bát) cho cô ba theo thời trang hiện đại .  Ðại sư trao bồ rồi thuận tay tát cho cô Ba một cái thật mạnh rồi nạt lớn : Hãy đi lập hạnh Bồ Tát ! Rác rến chúng sinh thẩy ra phải nhặt bỏ vào bồ, khi nào đầy thì kêu tê lê phôn cho sở rác trên Thiên đình xuống chở đi .  Ðọan đọc kệ :

Phân thân xuống thế thưở nào ,
Nay đà thức ngộ bước vào càn khôn .
Ðiển thanh tự trở lộn về,
Quê xưa chốn cũ, cận kề với Cha .

Cô Ba hiểu ý . Hoa sen phải tự nở, không có quyền ăn tiệc dọn sẵn . Quì lạy Ðại sư ba lạy rồi cởi chiếc áo Tiên ba lớp trắng toát di dưới chân, xé làm nhiều mảnh dùng để lau nhà cầu . Tháo hài, sắn quần móng lợn, đi bốt đờ sô (giày cao cổ của lính), lấy hết bình sinh vác bồ lên vai, làm cho cô đã lùn lại lùn thêm .  Như Ðại sư thưở nào, cô từ gĩa mọi người, ung dung vừa đi vừa gậm bánh mì . Tiếng kệ cô ngâm vang, xa dần, xa dần :

Vượt qua sắt thép chận rào,
Nơi nào cũng tiến ra vào như không .

Thấy đồ chúng đứng chung quanh quá đông . Nhất là các đại đệ tử giầy dép bóng loáng, đồ viá thật đẹp, cà vạt hào quang rực sáng đủ màu; tướng mạo oai vệ, uy nghi . Toàn thân thủ lễ cứng ngắc như các pho tượng A La hán trong Chùa . Thanh điển ngời tỏa trong đôi mắt, lung linh như ngọc bích len lén nhìn trộm y bát trong tay Ðại sư rồi nuốt nước miếng ừng ực . Sau khi cô Ba đi khuất, các đệ tử mời Ðại sư vào hội yến . Trong bàn tiệc bắt đầu thi nhau trình bày ấn chứng . Trang điểm cái “Ta” lẫn cho nhau . Vũ khúc Ba Ngàn Thế Hạnh được múa lên khởi sắc đậm đà . Các sứ quân khoác Long Bào, phép mầu đầy mình, khí thế ngất trời, nội công thâm hậu chờ lệnh Ðại sư ra thao trường tỉ thí để tranh ngôi : Ðệ Nhất Bá Chủ Võ Phật Quản Thủ Cơ Ðồ Hữu Vi . Giờ khai mạc bắt đầu : Chiêng trống nổi lên ầm ĩ, cờ quạt rợp trời . Sư bắn ba phát súng roulette làm hiệu .  Ðại chúng nín thở chờ xem :

…..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: