HỒI 2

Ðại sư khai hội truyền y bát,
Ðệ tử mười phương chuẩn bị về .

     Ðại sư Thích Ba Phải khai hội Long Hoa tại kinh đô ngàn năm cờ bạc . Sư dàn thế trận thần sầu quỷ khốc . Ngài ném tâm thức của các đệ tử vào Bát quái đồ rồi định thần lực, lấy văn tự hỏa mù làm chiêu dồn các môn sinh vào cửa Tử  để : “cùng tắc biến” , hốt nhiên đại ngộ rồi tự thoát ra cửa Sinh . Ðây là một lối dạy học trò vừa là Thầy vừa là Chánh chủ khảo luôn .

– Ai là hậu thân Huệ Năng ?

– Ai là hậu thân Thần Tú ?

Mười hai Sứ quân VV đã dựng cờ trên kỳ Ðài và đang vẽ kiểu áo Lãnh Tụ .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: