Hồi 2 tiếp theo

1/ Một vị thiền sư mặt đỏ như son, vào khoảng lục tuần cỡi trên lưng chiếc hồ lô bay với tốc độ siêu thanh của tiếng niệm Phật . Nhẹ nhàng đáp trên khán đài không một tiếng động, mặc dầu thân hình Thiền sư có hơi đẫy đà . Ngài trang phục kiểu một vị trụ trì .  Cầm cây cờ có mang dấu hiệu một khóm mía, trên đề : Giang Hồ Bảo Tự, Ðệ Nhất Ngọt Lịm Chánh Tông Ðại Thừa Thanh Phái . Không thấy mang khí giới, Ngài đủng đỉnh vén tay áo cà sa lấy ra một thân cây mía hóa phép biến thành một óng tiêu rồi thổi bài : Vọng Về Tây Phương . Cử tọa ngủ ngon, quên hiện tại, trong khoảnh khắc hồn bay phiêu diêu về cõi non bồng, nước nhược .

2/ Một vị Thiền sư trẻ tuổi ăn mặc giống như Superman nghiêng mình bay vút lên khán đài . Gió thổi ào ào làm đại chúng tỉnh mộng . Luồng phi điển cực mạnh khiến Thiền sư dẫu đang đứng tấn mà áo cà sa vẫn còn bay phần phật . Trên ngực áo thêu hàng chữ : Ðệ Nhất Ðiển Quang Pháp Giới Chánh Phái Tây Phương Chân Nhân .  Ngài có khả năng phi thân như hỏa tiễn . Thường dạy đệ tử cách “cởi điển” trong các phi vụ lìa bỏ cõi đời ô trọc, để lang thang trên các giải ngân hà, khám phá một Thiên đường diễm ảo, kỳ bí, thần thoại và vô cùng siêu diệu . Tuy nhiên giờ độ ngọ Ngài nể tình đệ tử hết lòng mời mọc đành dùng tạm vật chất trần trược ở cõi thế gian giả tạm này .

3/ Từ phía đồ chúng bỗng có tiếng vó ngựa phi ào ào . Một đại nhân mang giáp trụ, tay cầm ngọn giáo, râu hùm, hàm én, mày ngài, oai phong lẫm liệt, tiếng nói sang sảng . Vũ khí là những chiếc vòng sắt (như vòng càn khôn của thái tử Na Tra) Ngài đeo đầy mình : Ở cổ, ở tay, ở chân, ở vai và cả ở bụng nữa . Khi múa lên biến thành một màn lưới dệt bằng ức triệu vòng bao che đại nhân . Không một thứ binh khí nào có thể phạm vào người được .
Ðại nhân cầm một cây cờ trên có dấu hiệu Hổ Phù, hai mắt trợn trừng, bộ ria quặp xuống trông giống như một quái vật thời tiền sử, ai trông thấy cũng phải táng đởm kinh hồn, dưới vẽ năm vòng giao nhau (tựa như cờ Thế vận hội) có mấy hàng THẦN CHÚ viết bằng Phạn ngữ :

“Lương sư phụ giáo hóa đệ tử qui không Nhất Luân . Chánh điện nị bất không tức chân không Vô Luân . Từ vô luân, sơ hóa tối ư tự nhiên, ngộ cảm thất an lạc, biến hóa thành luân luân dĩ chân lý động cước lòng vòng, đạo khả dĩ viên mãn . “

Ðông Âm Ðạo Sĩ

Thông dịch viên diễn nghĩa:

Lương Ðại sư dậy đệ tử về không (1 vòng) . Chánh diện Ngài không cả cái không tức chân không (không có vòng nào) . Từ không có vòng nào : giản dị, tự nhiên quá ta thấy mất niềm an lạc (vui) nên biến hóa thành nhiều vòng để chân lý đi lòng vòng, đạo mới tròn đầy được .
Từ đó mọi người xưng tụng môn phái của Ngài là:  Ða Luân Ðông Âm Chi Mẫu Vòng Vòng Khoa Học Gỉa Tưởng Chân Phái và đặt danh cho Ngài là Khoa Học Liên Vòng Ðông Âm Ðạo Sĩ .

Kế đến các môn phái khác tiếp tục trình diễn .

Ðón đọc Hồi 3

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: