Cầu Siêu

Tui được Phật Bà Quan Âm cho bài cầu siêu này xin chia sẽ trên blog đến các bạn đọc :

Ðến không biết giờ

Ði không biết giấc

Sống không biết tu

Chết không biết đường.

Nguyện rằng:

“Tội nghiệp kiếp này,

Xin hoàn trả kiếp sau .

Ân tình kiếp này,

Xin bù đắp kiếp sau .

Làm nguời tu hành

Sửa đổi tâm tánh

Xây dựng hạnh đức

Ðặng chuộc lỗi lầm.

Xác này mượn tạm

Học xong bài học

Nay phải dứt khoát

Lìa khỏi dương trần !

Nhẹ thì về Trời,

Nặng thì qui đất.

Bước vào cõi chết

Là sanh vào cõi khác.

Hành trang một nguyện niệm,

Kiếp sau ta  phải Tu . “

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: