Vấn Ðáp

Vấn:

– Nếu đã “hữu xạ tự nhiên hương” thì đâu cần “tìm” ra phương cách phổ độ chúng sanh thiết thực, hấp dẩn và thu phục được nhân tâm ?

– Các Thầy bên chùa lúc này dùng YouTube với hình ảnh, màu sắc, âm thanh đẹp đẻ, ngắn gọn, miễn phí, … để thuyết giảng những đề tài thích hợp với thị hiếu của đạo chúng : tận thế, địa ngục, thiên đàng, chôn hay thiêu, thượng ngươn thánh đức, ngày phán xét cuối cùng, ma quỉ, … như 1 đoạn sau đây : Quỷ (tập 1) Thuyết Giảng: Thượng Tọa Thích Chân Quang

 Bạn đạo VV không nhất trí về việc trích 1 số băng giảng của Thầy về những đề tài phổ thông tương tự có rất nhiều trong những CD vấn đạo, để phổ biến trên Internet, cũng với lý do là “hữu xạ tự nhiên hương”. Có phải đề thi ” Sáng Tạo” cũng là câu trả lời cho lập trường “không cần lo phổ độ chúng sanh mà chỉ nên tâp trung lo tu thôi ?”

Ðáp:

Ðúng là đối với một số người cứ tập trung lo tu thôi thì hữu xạ tự nhiên hương . Nhưng mà cũng có những người phát tâm làm việc để có cơ hội lập hạnh phục vụ và học hỏi tiến hóa thì đề thi “Sáng tạo” cũng giúp được họ tìm cách làm tốt hơn .

Những Blogs, Youtube hay Websites do các bạn thiền lập ra cũng nhiều không thiếu, mỗi người mỗi vẽ thật là phong phú và hấp dẫn . Có thiếu chăng là giống ở bên Nhật có ông sư nhảy nhạc RAP giảng đạo để thu hút tuổi trẻ 🙂

http://www.youtube.com/watch?v=M8L-oRCBgV0

 

 

 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: