Vấn – Ðáp

Vấn:

– Có phải mỗi cây nguyên linh tương ứng với 1 người ở thế gian không ?!
– Người đó có tu hay không có ảnh hưởng đến cây nguyên linh như thế nào ?!
– Khi họ chết rồi (bỏ xác ở thế gian) thì cái cây của họ sẽ bị ảnh hưởng ra sao ?!
– Xác thiêu hay chôn có ảnh hưởng gì không ?!

Thêm 1 đề tài khác :

– Khi 1 vị đắc đạo như Thầy, Phật, Chúa, … có dịp giáng thế hay lìa thế, có ảnh hửong lớn (động đất, sóng thần, đại lụt, …) đến địa cầu vì sức mạnh chấn động của họ hay không ?

Ðáp:

Cây nguyên linh là do những đại linh căn mà có . Không phải là mỗi người ở dưới thế gian đều có một cây nguyên linh . Các đại linh căn chiết nhiều hồn xuống thế gian hay hành tinh nào đó một lúc là để cho cuộc sống được sinh tồn .

Cứ đủ một triệu lần, đóng đủ mọi vai trò, qua nhiều trạng thái trược thanh, ác thiện thì kiếp cuối cùng của họ là ôn lại những gì đã học qua .  Nghĩa là lúc đó họ sẽ bắt đầu kiến tánh, hiểu được mọi hành động và ý nghĩ của mình do đâu mà có . Mọi sự mê chấp, hướng ngoại không còn vướng bận .

Cho nên người ta có câu : “Trực chỉ chơn tâm kiến tánh thành Phật” là vậy .

Cây nguyên linh không chết được khi còn đang sinh sản, còn đang tiếp tay cho cuộc vận hành của càn khôn vũ trụ . Nhưng khi cây nguyên linh đạt được tỉ số một triệu và tận quán thông thì dưới thế gian (hay hành tinh nào đó) sẽ có một nạn tai lớn chiêu hồn về một lúc .

Lúc đó cây nguyên linh sẽ đắc quả Phật . Phật thì tự do hoàn toàn,  muốn phân thân xuống thế làm việc hay bất cứ một lý do nào cũng trong sự minh triết,  hiểu biết, làu thông mà hạ phàm .

Thầy của chúng ta quy tụ rất nhiều đại linh căn cho kỳ mạt pháp này để kịp khai mở Thượng Ngươn Thánh Ðức sắp tới .

Vấn đề chôn hay thiêu không có gì quan trọng. Thầy chúng ta đã có giảng rồi .  Ðở chật đất mà thôi  🙂

* Những chuyến xuất hồn của tui viết trên blog này không có thể kiểm chứng cho nên các bạn  cứ coi như khoa học giả tưởng đọc cho vui . Không có gì quan trọng bằng lo tu sửa mình .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: