Ðức Tổ Sư

Có bạn thiền hỏi tui đã có diện kiến đức Tổ Sư của Pháp chưa ?! Thì tui xin trả lời là có rồi nhưng vì Người chỉ có nhắn một câu là:

– Ðừng sửa pháp .

Câu này tui thấy các bạn thiền của tui ai cũng không dám sửa pháp cho nên tui không có viết ra . Còn người nào sửa thì họ có cái lý do riêng nào đó.  Mà nếu họ có làm thì họ chịu trách nhiệm lấy hành động của họ thôi .

Câu thứ hai là đại sư huynh của tui bây giờ thăng chức gì ?! Thì tui xin thưa là chẳng có chức gì ráo . Cũng vì còn ham chức mà ngày hôm nay chỉ ngồi thu lu lo tu ở trên đó thôi  🙂

Tui cũng mừng là có bạn hỏi tui câu này câu nọ . Như vậy tui có lý do đi lên trên đó mà tìm hiểu rồi nói lại,  chứ tánh tui ít tò mò, mà muốn xuất hồn đi ít nhất phải biết mình muốn đi đâu đã .  Còn không muốn đi đâu lấy gì mà đi .

Giống như hồi tui tiếp điển, các bạn thắc mắc, tui hỏi dùm rồi nói lại cho nghe vậy thôi .  Các bạn cứ viết comment,  tui sẽ không show comment cho ai đọc, chỉ viết trả lời trên blog thôi .  Cùng chơi vui, cùng học với nhau .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: