Bi Trí Dũng

Tui lại được gọi .

Khi nói đến gọi là tui đang ngồi xem truyền hình thì bắt được ý chỉ của Thầy tui kêu về và đề thi hôm nay là “Bi, Trí, Dũng” .

Còn 1/2 tiếng nữa  mới tới giờ thiền. Tui suy nghĩ một chút về đề tài mới .  Thấy rằng nếu không có Bi Trí Dũng thì đã không được ở dung điểm ngày hôm nay .  Nhưng mà cuộc thi này lại là để tranh tài với những người khác xem ai đủ bản lãnh, khả năng, đạo đức gánh vác việc thiên hạ .

Ðến giờ xuất hồn về Trời dự thi thì tui nhìn thấy cũng đông đủ như hôm trước. Mọi người đang tận lực phô triển tài năng, đức độ bằng mọi hình thức . Ðến lượt tui thì tui chỉ đứng yên, không làm gì hết .

Lúc đó Thầy tui mới hỏi :

– Tại sao mày không làm gì hết ?

Tui mới thưa rằng :

– Con không muốn thế Ba .

Thầy tui hỏi tiếp :

– Mày không muốn thế tao, tại sao mày đến đây ?!

Tui bèn trả lời :

– Tại Ba kêu .

Thầy tui không nói gì nữa ….

Hồn tui về lại mừng húm đã xong thêm một ngày thi bắt đắc dĩ  🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: