Haiti

Ðêm qua tui đã đến Haiti để xem chư Ðịa Tiên làm việc .  Một vùng tối đen, tiếng kêu khóc hải hùng tưởng chừng như đang ở địa ngục. Tui có thể nhìn thấy lố nhố những bóng đen từng đoàn theo sự chỉ dẩn của chư Tiên để rời thế gian .  Các vị Tiên thì hào quang tỏ sáng nên thu hút được các phần hồn dù trong sự hổn loạn này vẫn có một trật tự rõ rệt .

Nhớ lại lời Thầy tui nói hôm đầu năm tui chỉ biết cố gắng tu và cầu nguyện cho nhân loại thái bình .
Nam Mô A Di Ðà Phật .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: