Lời nhắn của Thầy

Ðêm qua xuất hồn đãnh lễ Thầy tui trong dịp đầu năm mới . Thầy chuyển ý vỏn vẹn chỉ có một câu .

– Năm nay chiến tranh và thiên tai sẽ nhiều lắm. Các con cố gắng tu, thanh quang điển lành của các con sẽ hoá giải bớt nạn tai cho chính mình.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: