Tha Thứ và Thương Yêu

Nghĩ đến lời nhắn gởi của Chúa Jesus hôm qua tui thấy Chúa nói lên đường đi của Chúa là vậy . Lúc còn sống cho đến lúc chết Chúa cũng chỉ thực thi tha thứ và thương yêu .

Rồi nhớ lại lời Thầy tui lúc còn sống đã có lần dạy tui phải làm việc giúp đở những nơi đang có chiến tranh .  Lúc đó tui nói vâng dạ nhưng thật sự trong tâm không mãy may quan tâm .

Gần đây xuất hồn đãnh lễ những vị Phật, Tiên, Chúa,  tui thấy những gì được chỉ dẩn là những gì Thầy tui đã dạy rồi,  mà hàng đêm tui công phu vẫn thường nghe đi nghe lại .  Nhưng mà tất cả cũng chỉ là lý thuyết nếu chính bản thân không thực hành cho nên tui sẽ nghe lời Thầy mà bắt đầu xuất hồn chu du nơi cõi thế gian ta bà này để xem mình có thể làm được gì cho chính mình và tha nhân ?!

Làm sao thực thi được tha thứ và thương yêu trong một cái thế giới đang đảo điên, và với tình thương và sự tha thứ,  hai khí giới đó có thể nào đem lại hòa bình cho nhân loại không ?!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: