Tâm động

Cả ngày hôm qua không biết tại sao tâm động, nghĩ ngợi lung tung và lo ra hướng ngoại .Trong lòng nói gặp Phật Di Lạc bình an bao nhiêu thì thức dậy đối diện với cực động bên trong mình như vầy thật là ngược ngạo !! Phải chi có một lý do chánh đáng cũng còn có thể hiểu được .Với một cuộc sống lặng lẽ trong một tu viện không người mà tâm động mới kỳ chứ ?!

Ðêm về ngồi thiền nguyện niệm xuất hồn đãnh lễ Tổ sư , nhưng đầu óc mệt mõi vì phải chống trả và giãi tỏa cả ngày những tình cảm, những ý nghĩ chẳng đâu vào đâu nên tui không tài nào còn muốn dùng ý chí xuất hồn đi dạo cỏi Trời hay gặp vị Phật nào hết .

Buông thả tất cả nhập định dưỡng thần .

Bài học đêm nay cho thấy khi đã tự xuất hồn được thì cũng tự mình muốn hay không muốn đi. Không phải nhờ đở một tha lực nào, hay phải chờ Phật sự đến đón hồn mình giống như trong sách Thiên Ðàng Du Ký .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: