Di Lạc

Nhớ lại hôm nào ở nhà ông Thầy tui, được Thầy kêu tiếp điển Ðức Phật Di Lạc để nghe Ngài giãng đạo . Tui ngồi cả buổi không thấy muốn nói gì, chỉ nhe răng cười suốt. Lúc đó Thầy vừa cười vừa nói :

– Con này nó đâu có biết cái gì đâu. Ở trên người ta muốn bấm nút cho nó nói, không có nút nào cho người ta bấm . Tu một thời gian rồi nó nói được hà .

Ðêm qua, lần đầu tiên biết là mình sẽ không được  ỷ lại vào sự dẫn dắt của Phật Thầy mà phải tự đi nên tui nghĩ đến xuất hồn đảnh lễ Ðức Phật Di lạc. Trong cái hiểu biết nhỏ nhoi của tui về các vị Phật, Tiên, Bồ Tát trên Thiên đình và những nơi họ ngự,  tui cảm thấy hơi lúng túng khi phải chọn một chổ để mình du hành đến học đạo .  Tui đã định bụng cứ xuất ra khỏi bản thể hướng về bên trên rồi đi đại, duyên gặp ai thì học đạo khỏi phải thắc mắc làm gì,  nhưng mà mình biết được vị nào thì mình cứ phóng đến chổ của vị đó trước,  khi nào hết ý thì mới thả lỏng .

Sau khi thở Pháp Luân xong thì tui nguyện “xuất hồn đảnh lễ đức Phật Di Lạc” .  Nhập định rồi mà vẫn không thấy được Ðức Phật ở đâu, chỉ cảm thấy an bình và thanh tịnh.  Ngồi một hồi tui tự bảo với mình chắc phải ngủ một giắc cho khỏe đã có thể tại mình mệt không ?!  Sáng dậy thật sớm ngồi thiền xuất hồn đi lại xem sao .

Tờ mờ sáng tui thức dậy thiền. Kỳ này cũng như lần trước cảm nhận được một sự an lạc tuyệt vời mà không thấy gì hết. Tất cả khung cảnh chung quanh mình chỉ là một sự bình an tuyệt đối. Mới đầu tui cũng nhìn thấy cảnh chùa có nhiều vị tăng đang hành thiền nhưng hoàn toàn không nhìn thấy Phật Di Lạc .

Tui thắc mắc chuyển ý hỏi Ðức Phật :

– Sao con không được thấy Ngài ?

Lúc đó tự nhiên tui bắt và hiểu được ý rằng :

– Ta là sự an lạc con đang chứng nghiệm. Ðây là trạng thái tối cao , ta cũng có thể hiển lộ hình tướng nhưng hôm nay ta muốn con hòa vào trạng thái không động tuyệt vời này .

Hồn lúc đó muốn hồi về bản thể mà một phần còn tiếc nuối chẳng muốn rời .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: