Ðêm thứ nhì

Bây giờ tui mới hiểu rõ cái câu ông Thầy tui nói :”đêm đêm xuất hồn lên đảnh lễ Phật” . Từ lúc mới tu cho tới trước khi ông Thầy tui liễu đạo, tui không có bao giờ nghỉ tới xuất hồn cho dù tui tu theo pháp “Xuất Hồn” .  Tui luôn luôn nghỉ rằng ở dưới thế gian này mình còn chưa biết mình, đi đâu lên Trời làm gì ? Vã lại nếu có đi thì cũng như đi du lịch coi cảnh này cảnh kia. Cái mà mình cần nhất là làm sao mình hết khổ, mình biết giãi được nghiệp tâm cua mình mới đem lại ích lợi .

Lúc chết hồn trước sao cũng phải xuất, lúc đó mình ở chổ nào thì mình chuyên chú vô chổ đó, chứ bây giờ mình ở đây mà nghỉ chổ khác hóa ra mình đứng núi này trông núi nọ sao ? Ðánh mất hiện tại thì đâu có thể gọi là đạt đạo .

Tui còn nhớ một câu hổng biết có phải của ông Thầy tui nói không ? đó là:

“Xuất hồn đâu phải đạt pháp đâu, chơn lý nằm trong quả địa cầu” .

Như quá trình tui đã kể, con đường của tui đi nhằm vào tìm hiểu mình và làm sao để tự sửa chửa cho ngay ngắn, tròn đầy .  Trong pháp thiền mà tui hành theo mấy chục năm nay thì muốn biết mình xuất hồn chưa hay là chỉ xuất vía thì cái khác biệt nằm ở chổ khi xuất hồn thì hồn có thể quay lại nhìn bản thể đang ngồi đó rồi mới xuất đi lên cỏi Trên học đạo .

Quan niệm của tui đơn giản  là biết và làm chủ được mình (tiểu thiên địa) rồi thì đã đến lúc xuất hồn đi học đạo ở ngoài Ðại Thiên địa .

Trở lại chuyện xuất hồn đêm hôm qua của tui .  Ðến giờ thiền tui ngồi ngay ngắn, làm xong đủ những động tác cần thiết thì tui nguyện niệm “xuất hồn lên cõi Phật học đạo” ý muốn đãnh lễ ông Thầy tui .  Vưà nói xong tui thấy mình đang bay trên không trung, và nhìn thấy nhiều Tiên Ông, Tiên bà cỡi mây bay về một hướng . Ðang mừng thầm là ta đang đi đây .. thì tự nhiên hồi lại bản thể rồi ngủ gà ngủ gục .  Biết mình đang mệt và buồn ngủ không đủ minh mẩn và điện lực để tiếp tục du hành cho nên tui xả thiền dặn mình mai ta lại đi .

Tui còn nhớ ngày xưa Thầy Tổ của tui cũng phải đi nhiều lần mập mờ như vậy sau quen rồi thì ra vô dễ dãi theo ý muốn .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: