Thầy tui liễu đạo

Ngày mùng 5 tháng 8 nam Kỷ Sửu tức là ngày 23 tháng 9 năm 2009 ông Thầy tui đã liễu đạo vào lúc 20 giờ 50 tại Montreal, Canada .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: