Cửa ải đầu tiên

Sau khi đi đưa đám Thầy tui về . Mấy tháng sau thì tui bèn ngồi thiền nguyện niệm xuất hồn lên chỗ  Thầy tui ngự trên Thiên đàng coi ra sao .  Ðịnh bụng đi về sẽ vẽ lại nơi đó cho các bạn của tui xem cho biết .

Ðêm qua là đêm đầu tiên tui đi .  Ðến nơi tui thấy 9 ông Rồng giữ cửa không vô được tui đành trở lại bản thể .

Sáng dậy tui ngẩm nghỉ chưa biết vẽ 9 ông Rồng ra sao vì chưa nhìn kỷ chi tiết  nên chép lại chuyến xuất hồn đi của tui trước .

Tối hôm nay tui đi tiếp, nhiều khi muốn đến đãnh lễ ông Thầy tui thì cũng phải trải qua thử thách mới được .  Chờ xem …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: