Lời chót

Ðến đây là chấm dứt cuốn “Cõi Vô Hình”,  ba anh em tụi tui chỉ còn lại hai người. Sau ba mươi mấy năm tầm đạo hành thiền, tụi tui bây giờ chỉ là những người bình thường.

NM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: