Chương 24

Nhất phẩm tiên
Lý Thiết Quẩy
Từ đẹp hóa xấu
Từ sang hóa hèn
Ðạo Trời ở trong
Luật trời ở ngoài
Trong ngoài hiệp nhất
Trên dưới hòa đồng.

NM

Luận

Bát tiên là tám vị tu thành đạo được lưu truyền trong truyện ký. Ðó cũng là tám trạng thái tiên gia, tám giai đoạn tu chứng phải trải qua của người cầu đạo.  Những phẩm tiên này đều có sẳn trong chúng ta chứ không phải thuộc về những người đặc biệt.

Ở đây đó là tám giai đoạn kiến tánh để nhận chân ra bổn lai diện mục của mình.

Phẩm hạnh đầu tiên là thực thà công khai những mặc cảm, những lỗi lầm, những xấu xa của mình ra để bước vào tâm đạo. Cái đẹp thân xác chỉ là vô thường và sự giàu sang danh lợi chỉ là phù phiếm. Bỏ đi cái đẹp, cái giả bên ngoài để nuôi dưỡng tâm trong sáng là vun bồi thiên đạo bên trong. Chấp nhận sự khinh miệt, chê bai, xa lánh của người đời và dư luận là thể hiện luật nhân quả của đời trước và đời sống hiện tiền.

Trả vay sòng phẳng thì rũ sạch nghiệp trần. Ðời chẳng màng, chẳng lý đến ta nên ta sống thong dong, an lạc. Ta chẳng ham, chẳng cầu danh lợi của đời nên ta sống tự tại, thảnh thơi .Chống thiết trượng xin cơm ngàn nhà để chà tan tự ái .

Ðường thiên lý vân du . Quẩy hành trang kiến tánh. Ðộ ta và độ người .Tròn một kiếp nhân sinh.

PVK

Truyện

Diệu Liên Hoa là con nhà quyền quý giầu sang, thế gia vọng tộc. Có tâm tu từ nhỏ .Lúc thiếu thời hay theo bà nội lên chùa lễ Phật. Mỗi khi có điều nguyện, thường ăn chay để tỏ lòng tôn kính.

Lớn lên, gặp lúc quốc phá gia vong. Thức ngộ cuộc đời dâu biển, mong manh như bọt nước, sương mai .Muốn tìm một lẽ sống bất biến và hằng hữu đời đời .Dứt khoát trả giá để chọn đường tu .Lấy pháp hiệu là Tâm Không. Quy y tại đạo viện Hồng Bích.

Tổ rất thương vì tính khí thật thà, chân chất. Có sao nói vậy không thêm bớt mảy may .Khi vân du, thường được hầu kề bên. Lúc đăng đàn cho được phụ diễn. Trình độ tri kiến càng ngày càng khai triển. Trí tuệ mở mang ra nhiều .Thầy khen, đồng môn quý mến. Các huynh tỷ gọi yêu là cô tiên. May cho xiêm y đủ mầu để múa hát vào các dịp lễ .Danh tiếng nổi như cồn. Ðường tu đến đó kể cũng gấm hoa thật.

Tử vi của Liên Hoa có Tham Lang, Vũ Khúc đồng cung tại Mệnh, nên khí số vận hành thường tạo ra sóng to gió lớn không ngừng. Một ngày đẹp trời, bỗng thấy lớp áo tiên là giả .Trên đường giải thoát đến vô cùng chẳng dừng chân tại đó .

Bữa kia Thông Luận đang lau chùi, quét dọn chánh điện. Không hay biết Liên Hoa đang cười chúm chím đứng nhìn rồi nói:

– Sư huynh à ! Sao muội thấy yêu sư huynh quá !

Thông Luận sợ hãi, lùi dần vào góc nhà . Mắt nhớn nhác như trốn chạy .Giọng cương quyết:

– Không bao giờ .Không đời nào .Cái phẩm hạnh của một người xuất gia không cho phép như thế .

Nói xong ngồi xuống tọa thiền, tịnh khẩu niệm Phật. Liên Hoa vẫn đứng yên tại chỗ, cười hồn nhiên:

– Tiểu muội chỉ phát biểu sự thật trong cõi lòng mình mà thôi!

Ngoài kia nắng ấm trải đều trong vườn hoa .Một đàn chim ríu rít vô tư chuyền trên các cành cây .
Sau đó vì phá giới luật, Diệu Liên Hoa phải rời tu viện.

Tâm không, túi cũng không. Cởi trả áo Tiên, khoác chiếc y Hành Khất rách nát. Cơm bình bát mười phương độ nhật.

Trên đường dài vạn LY’ chỉ còn lại con tim lành lặn. THIẾT tha QUẨY gánh Yêu …Yêu … Yêu Thật là Yêu vào đời .

PHB

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: