Chương 21

Lục tự sáu chữ
Trì niệm thường hằng
Không phải, không trái
Không đúng, không sai
Thấy phải thì làm
Thấy trái phải sửa
Tự mình trách nhiệm
Không được đổ thừa
Lúc phải, lúc trái
Lúc đúng, lúc sai
Cũng luật tiến hóa
Có gì mà ngại
Ra vào như không
Ði đi, lại lại
Di đà sáu chữ
Cái đạo vẫn tròn .

NM

Luận

Nam Mô A Di Ðà Phật là một câu niệm xưa nay rất được nhiều người trì tụng để hồi hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc hay Niết Bàn .

Nó cũng là phương tiện để hành gỉa quên đi hết mọi chuyện thị phi, đau khổ của cuộc đời động loạn cho tâm tư được phẳng lặng quân bình .

Niệm Phật cũng là dùng nhất niệm hầu dẹp đi cái tâm phân biệt đúng, sai, phải, trái để trở về tâm không, không mê, không chấp . Không chấp điều sai mà cũng không mê điều đúng . Không diệt điều trái mà cũng không tôn vinh việc phải . Không mặc cảm mà cũng chẳng tự phụ về mình . Không lệ thuộc mà cũng chẳng kỳ thị người khác . Không mê chấp đúng sai không phải là không biết điều gì sai, điều gì đúng mà là vẫn làm điều đúng, sửa điều sai nhưng không coi trọng chuyện thành bại, mong cầu kết quả việc mình làm . Cái dũng của người tu là phải dứt khoát chọn lựa một con đường rồi trách nhiệm lấy chính mình, những hành động tư tưởng lời nói mà mình đã tạo tác, không còn phân vân rụt rè để rồi đổ lỗi cho hoàn cảnh hay ai khác ngoài mình .

Dấn thân để thấy mình, để phát triển khả năng của mình, là khả năng tự lập lại quân bình trong mọi hoàn cảnh . Ðó là cái dũng vô quái ngại, cốt sao hiểu được mình là chính, mọi hư danh quả vị là khinh . Vượt qua sắt thép chận rào chỉ bằng vào một niệm Lục Tự Di Ðà để bước vào Trung Ðạo . Lúc ấy thì người niệm và câu niệm đã là một, chỉ còn sống tòng theo mệnh trời, thuận với tự nhiên, hòa cùng vạn vật .

PVK

Truyện

Trong các đệ tử tại gia của Thiền sư Tâm Không, có cư sĩ Tự Thiên Ái và Ðào Thất Miên .

Họ Tự, theo tử vi lý số : dương nam, sơn đầu hỏa . Tánh nóng . Mê đánh cá trong thú chọi gà . Tửu lượng khá . Thường lui tới thiền viện Tâm Ðạo . Ưa nghị sự, bàn bạc lý thuyết kinh điển . Gặp cơn binh lửa, thất tán vợ con .

Thiền sư nhiều lần khuyên xuất gia tu hành, nhưng không chịu . Thiên Ái bình sinh chẳng nghe ai . Chỉ nghe mình . Rất tự hào về nét phóng đãng riêng . Nhân sinh quý thích chí, như các danh nhân lúc về trí sĩ . Vui chơi, không muống bị kiềm tỏa . Khi nhiệt tình đam mê, bât’ chấp tất cả . Nhiều lần tưởng chừng táng gia bại sản, rồi lại tự vực được dậy . Chèo chống cũng khá .

Sau cư sĩ gặp lại được vợ con . Gia đình đoàn tụ . Từ đó thưa tới đạo viện .

Họ Ðào tính tình vui vẻ . Ðường tơ duyên có hơi chậm .  Ðã ngoại tứ tuần mà vẫn chăn đơn gối chiếc . Sau đó cặp với môt bà góa . Hương lửa cũng khá nồng .

Một bữa lên Ðạo viên chơi . Bén mùi thiền ở lại ít ngày . Rồi quyết định xuất gia luôn . Tu viện sống theo lối tự túc, bất tác bất thực . Sáng sớm các thiền sinh phải vác cuốc ra đồng làm việc . Tối về học kinh kệ . Thất Miên mắc chứng mất ngủ . Tinh thần có hơi nhược . Thân bệnh nhiều . Không kham nổi các việc nặng nhọc . Ðược ít lâu, có ý ngán . Lại thêm bà góa đưa tin, giọt lệ vơi đầy . Nhớ nhung tình tự . Không thể cầm lòng . Bè xin tạm hoàn tục .

Nhân buổi trà đạo, Thông Luận thắc mắc :

– Này sư huynh . Ðã lâu lắm, không có tin tức gì của Tự cư sĩ .

Vô Lực châm biếm :

– Thiên Aí vốn tự cho mình như cánh chim bằng . Vẫy vùng lướt gió . Ngoài vòng cương tỏa . Nay vợ trói con buộc, làm sao cất cánh .

Thông Luận :

– Còn cư sĩ họ Ðào ?

Sư huynh phá lên cười :

– Diù bà góa về miền cực lạc .

Thiền sư chiêu một ngụm trà, xen vào :

– Thì cũng là NHẤT NIỆM .

PHB

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: