Chương 14

Sống chẳng rời tánh
Chết vẫn giữ tâm
Ðạo bình thường
Người cũng người thường
Giữ được vậy ắt thành Chơn Nhơn .

NM

Luận

Chơn nhơn là người sống thật thà với chính mình và người . Một cuộc sống bình thường, không mong cầu thành đạt một cái gì ghê gớm, cũng không chối bỏ cái hiện thực đang là . Sống công khai, bộc bạch cái tánh, cái con người thật của mình ra với đời để có cơ hội thức tâm . Thấy rõ chính mình mới trở về trạng thái quân bình trung đạo .

Thân xác dầu có chết đi nhưng tâm thức vẫn đời đời bất diệt, vẫn hồi sinh và tiến hóa không ngừng nhờ luôn luôn phơi trần cái khiếm khuyết, cái bất toàn của mình ra cùng người, cùng trời đất .

PVK

Truyện

Một cuộc họp quan trọng tay ba . Thiền sư Tâm Không, Vô Lực và Thông Luận .  Ðề mục là viết kinh, luận và truyện . Phải dành ưu tiên tối thượng và tâm huyết cho việc này .

Ðược một tuần trôi qua êm ả . Sự việc kế tiếp dồn dập đến như sóng ngoài biển cả dạt vào bờ . Sư đệ Không Ái mãi không kiếm được việc làm . Phải khăn gói túi nải về quê . Rồi, phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí . Sư huynh Vô Lực chỉ còn được làm việc bán thời gian . Liền sau đó con ngựa của Thông Luận dùng để đi làm bỗng lăn đùng ra đau nặng . Tất cả bằng đó sự kiện, vừa đủ để thầy trò thiền sư Tâm Không rơi vào tình trạng thiếu hụt .

Vô Lực chạy xuôi, chạy ngược đi mượn tiền . Trả xong tiền nhà và tiền thuốc thang cho ngựa thì vưà nhẵn túi . Không còn tiền mua gạo . Thiền sư đi đi, lại lại . Ðăm chiêu suy nghĩ . Họp tới, họp lui . Sau cùng hai giải pháp được đưa ra:

– Làm vú giữ em .

– Cho mướn đạo viện lấy tiền ăn . Dọn dẹp sạch sẽ tầu ngựa để ở .

Vô Lực than:

– Viết sách cho Thượng Ðế mà Ngài bỏ đói .

Thông Luận méo mó nghề nghiệp:

– Phải thực sự ở trong cảnh khốn cùng, viết kinh cứu khổ mới có hồn .

Thiền sư Tâm Không cười xòa an ủi:

– Hãy: “Tận nhân lực nhi tri thiên mạng” .

Ðã lâu không có thiền khách tới viếng . Lối mòn cỏ mọc rêu phong . Thiền viện ngay phố chợ mà tịch mịch như ở non cao . Thầy trò lại bầy cuộc trà ra khề khà luận đạo .

 

PHB

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: