Chương 11

Kết thúc rồi lại tiếp
Sanh tử, luân hồi
Ðời đời bất diệt
Kinh cũ rồi kinh mới
Tiếp nối vô cùng
Chẳng gì khác lạ
Chơn lý chỉ có một
Ai nói hiểu sẽ không hiểu
Ai không hiểu sẽ hiểu
Chịu hay không chịu cũng phải chịu
Chơn lý thường hằng
Chẳng mất, chẳng được
Chẳng cầu, chẳng vọng
Tự nó bất biến
Tự nó vẹn toàn .

NM

Luận

Ðọc đến đây, hẳn chúng ta đã một phần chấp nhận cùng đi với kinh, cùng sống với kinh . Chương trước chúng ta đã phải cười khi thấy kinh nói ba lăng nhăng rồi tuyên bố chấm dứt . Chương này chúng ta lại cũng phải cười vì kinh vẫn tiếp tục cùng đi với chúng ta .

Thế mới biết sanh tử không phải là một sự chấm dứt mà là một sự tiếp nối hoài hoài, vô cùng vô tận . Tử đây là chết đi cái thể diện, tự ái, cao ngạo khi đã chịu nhìn thấy tánh mình . Sanh đây là hồi sinh lại thành con người mới thật thà đôn hậu hơn xưa . Cái đúng, cái hay bây giờ mai kia mốt nọ lại thành cái sai, cái dở . Cứ thế mà con đường tiến hóa không bao giờ chấm dứt .

Còn phân biệt đạo và mình sẽ không bao giờ hiểu đạo . Ðạo hay luật tiến hóa vốn nằm sẵn trong mình . Chối bỏ nó là tự hủy diệt mình mà thôi . Càng thật thà thì càng thấy tánh mình, nó chẳng bao giờ mất đi hay thêm bớt . Cái khác là phát triển nó trong sự sáng suốt chủ động hay trong sự lôi cuốn của vô minh mà thôi . Cái chơn lý đó, cái sáng suốt đó, cái thấy đó vốn không bao giờ thay đổi . Nó thường hằng vẹn toàn nhờ luôn luôn thấy được sự bất toàn .

PVK

Thơ

Hoa đào xuân đến, hồng đôi má,
Tiễn biệt thu đi, rụng lá vàng,
Tuyết xuống trong mùa đông lạnh giá,
Như người thiếu phụ quấn khăn tang,
Sinh ký, tử quy,
Lệ đổ hàng hàng …
Càn khôn vận chuyển,
Rồi xuân lại sang,
Cô miên giấc điệp mơ màng,
Tái sinh thành nụ, điểm trang ánh hồng,
Sanh sanh, hóa hóa bềnh bồng,
Quán thông một lý, là lòng chân như,
Bổ bất túc, tổn hữu dư,
Ngọn tâm đăng sáng, khư khư giữ gìn .
Biết bao đời, bao kiếp,
Vọng ngoại và u minh,
Có ngờ đâu đạo lớn,
Lại nằm ngay trong mình,
Thấy sai là mật khuyết,
Nên thường hằng quân bình,
Liều thân vào cửa tử,
Ðể tâm ra cửa sinh,
Chịu cho địa ngục hành hình,
Con đường giải thoát đăng trình thăng hoa .

PHB

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: