Chương 8

Thật thà là chơn tâm hiện .
Càng minh thì càng thấy .
Thấy gì ?
Thấy : nhờ bùn sen mọc,
Nhờ tánh mới thấy tâm .
Cho nên tánh Phật vô nhiễm .
Sao gọi là tánh xấu ?
Xấu do tâm người xấu .
Sao gọi là tánh tốt ?
Tốt do tâm người phát .
Nguyên thủy tánh vẫn vậy .
Tâm thời vô nhiễm .
Phật tánh hiển lộ .
Tâm tánh đều đồng .

NM

Luận

Chơn lý chẳng qua chỉ là sự thật . Sự thật của chính mình ! Người tầm đạo giải thoát chẳng cầu thấy Phật , thấy Tiên mà chỉ cầu thấy được mình mà thôi .

Thấy chính mình là nhìn nhận sự bất toàn, sai sót, tội lỗi của mình để có cơ hội thực hiện tốt đẹp hơn, đưa mình trở về trạnh thái quân bình trung đạo . Người chỉ thấy mình luôn hợp lý, hay ho, tài giỏi là vun bồi sự cống cao ngã mạn và chối bỏ sự tiến hóa tâm linh rồi . Không có bùn thì chẳng có sen, không có phiền não thì cũng chẳng có bồ đề . Cùng là dục tánh nhưng phát triển trong sự mưu mô, lường gạt, đen tối đầy mặc cảm thì là Ma tánh; còn bộc lộ thẳng thắng công khai, minh bạch thì đó là tình thương yêu trong sáng hay Phật tánh mà thôi .

Lục dục thất tình vốn nó không xấu không tốt . Chính cái hình thức và thái độ biểu lộ nó qua chúng ta làm nó trở thành tốt hay xấu mà thôi . Khi ánh sáng mặt trời chiếu cho may tan gió lặng thì sóng tự lắng hòa vào biển cả đại đương . Cũng vậy, khi chúng ta dùng sự sáng suốt để thấy được những bất toàn sai sót của mình thì sóng phiền não tự lắng yên vào biển tâm thanh tịnh . Khi ấy còn có điều gì đáng để phân biệt tâm và tánh nữa đâu .

PVK

Truyện

Nương nương họ Mạch . Bà thân mẫu trước khi sanh nằm mộng thấy hoa sen, bèn đặt tên là Liên Nha . Nên duyên cầm sắt với cư sĩ họ Dương . Cùng với phu quân đồng tu . Lấy pháp danh là Hà Tiên .

Bản chất cần kiệm . Quán xuyến gia cang . Một sợi tơ, sợi tóc chẳng hề hoang phí . Khéo gìn giữ công, dung, ngôn, hạnh . Ai cũng khen là tứ đức vẹn toàn .

Bữa nọ lên đạo viện thăm thiền sư Tâm Không . Cư sĩ lén nhìn trộm Diệu Thanh . Nương nương bắt quả tang . Hơi châu khóe hạnh, nhưng cố giữ cho tự nhiên . A hoàn đã sữa soạn xong mâm trái cây dâng hương . Thấy hơi nhiều xót ruột, nương nương khe khẽ rầy rà :

– Lễ Phật là tại tâm, đâu cần mấy thứ này .

Từ đó lên đạo viện, không mua bán gì cả . Chỉ mang … tâm theo để cúng dường tam bảo .

Ngày kia, cư sĩ chịu hết nổi sự quản thúc . Gia đình xào xáo . Cơm, canh chẳng lành ngọt . Giềng mối phu phụ muốn rạn nứt . Sư nói sư nghe, vãi nói vãi hay . Bất phân thắng bại .

Thiền sư Tâm Không hóa giải . Cuộc nội chiến tại gia tạm yên . Nhiều lần như vậy, nương nương thức tỉnh . Tự thấy mình cũng có hơi … quá đáng . Dần dần nhẹ tay . Chồng con được nhờ . Tâm tánh cởi mở hơn trước .  Gia đạo yên vui .

Bỗng một hôm ngày thường, nương nương đi lễ . Ba con a hoàn lễ mẽ xách nhiều giỏ cam, lê, bưởi đủ loại theo sau . Thiền sinh túa ra kinh ngạc . Không Ái chạy vội lên mở cửa chánh điện . Diệu Thanh lật đật chuẩn bị bàn thờ . Thông Luận chắp hai tay, cúi đầu chào :

– Mô Phật ! Quả là lượng công đức tâm cao dầy .

Nương nương thật thà nói :

– Ðêm qua dông bão, vườn nhà trái cây rụng nhiều quá !

PHB

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: