Chương 2

Con ếch lim dim,
Con mèo rình chuột,
Là tư thế Thiền .
Tâm định,
Tánh động,
Thần tri .
Tỉnh thức là Thiền .

NM

Luận

Muốn thiền phải dọn mình để có được một tư thế .  Sự tỉnh thức và chú tâm của ếch và mèo nói lên tư thế đó . Chỉ cần một vật lạ chạm đến hay có bóng chú chuột xuất hiện thì ếch và mèo từ hai khối bất động phản ứng ngây lập tức, đối phó đúng lúc và liền tức thì .

Thiền cũng thế ! cần tỉnh thức và chú tâm để nhìn thấy chính mình . Tánh và thần cũng chỉ là hai trạng thái của tâm . Biến động, chuyển dịch, phản ứng theo giác quan, theo ngoại cảnh thì gọi là tánh . Chịu dừng lại để nghe, để nhìn, để thấy cái tánh đó là cái thức của thần .

Cái nhân đức của người tu nằm ở chổ không chủ trương tiêu diệt cái tánh mà chỉ cần nhìn thấy và chịu trách nhiệm cái tánh đó của mình . Sự chân thật, thường hằng, chuyên chú theo dõi những biến động của tánh là nuôi dưỡng sự tỉnh thức, đưa mình trở về trạng thái quân bình, trung đạo .

Người đời thì bảo vệ và phát triển cái tánh của mình . Người tu thì lại chối bỏ và muốn diệt nó . Thiền chỉ cần nhìn thấy và chấp nhận nó là mình .

PVK

Truyện

Thiền sư Tâm Không rời tu viện Tâm Ðạo về thăm Tổ tại Nhị Không .  Ði theo có Vô Lực, Thông Luận và Không Ái . Khởi hành từ sáng sớm . Ði lạc trong rừng đến chiều mới tới nơi .  Người xưa cảnh cũ vẫn thế . Riêng Tổ Sư, mười phần xuân có gầy ba bốn phần . Ðến tối, các đồng  môn theo ngôi thứ vào chánh điện tọa thiền nghe pháp . Tuần này Tổ giảng kinh Ðại Trường . Thiền tứ thời . Mỗi thời tụng hai biến . Thông Luận hỏi khẻ :

– Này sư huynh hai biến thì tọa bao lâu ?

Vô Lực nhăn nhó :

– Khoảng một tiếng rưỡi .

Tổ Sư đăng đàn . Phía dưới tất cả đã trong tư thế tọa thiền . Vô Lực ngồi bán già . Bên tả là Không Ái . Bên hữu là Thông Luận . Cả ba đều ở hàng cuối . Hết một biến, sư huynh đầu gối đau nhức chịu hết nổi . Lén nhìn trước nhìn sau quanh phòng . Tất cả đều nhắm mắt . Nhanh như cắt, Vô Lực đổi chân . Vẫn đau, càng ngày càng đau hơn . Không nghe kinh kệ gì nữa hết . Sư huynh cắn răng khống chế nổi nhức nhối . Bỗng phía hữu có một chân ai thò ra ngoài áo tràng . Nhìn lên thì là Thông Luận . Mặt mày méo xẹo . Phía tả Không Ái đã duỗi cả hai chân . Có lẽ từ lâu nên coi bộ thoải mái lắm . Không ngần ngại Vô Lực cũng đành thả hai chân ra theo thế … đồng thanh tương ứng . Chưa đủ, để cho có vẻ Vô Sở Cầu sư huynh ghé lưng tựa vô tường . Bỗng Vô Lực bụm tay che miệng cười . Quả thật hậu sinh khả úy . Thông Luận và Không Ái đã nằm phè ra theo thế ngọa thiền .

Cũng chỉ tại vạn vật đồng nhất thể nên mới ra nông nổi đồng nhất lý .

PHB

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: