Chương 1

Không lễ chớ làm,
Không lễ chớ nghe,
Không lễ chớ nói,
Không lễ chớ nhìn .
Ðây là bốn vé tàu chở thẳng xuống địa phủ, thọ tội và luân hồi .
Ðây cũng là đức độ người chơn tu .
Sao mới gọi là tội ?
Sao mới gọi là phước ?
Chấp mê gọi là tội .
Tự tri gọi là phước .

NM

Luận

Hoa sen vốn sanh ra từ bùn . Ðạo giải thoát cũng từ cõi đời trần trược khổ đau này mà phát . Thấy được tâm chính nhờ cái tánh chấp mê lục dục thất tình . Bỏ bùn ra chẳng có sen, lìa đời không có đạo, diệt tánh thì mất luôn cả tâm . Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nhằm nói về pháp môn Kiến Tánh, thấy tánh để tìm lại Tâm, nhờ đời để mà hiểu đạo .

Cuộc đời vốn vẫn như thế! Xã hội và luân lý luôn luôn có những khuôn thước, quy luật để ràng buộc con người vào một trật tự chung . Tu hay không tu cũng đều phải thuận theo dòng sinh hoạt này, cái khác chỉ là mục đích và đối tượng mà thôi .

Người đời giữ lễ với mọi người chung quanh để vun bồi cái thể diện, cái danh giá của mình . Vì thế trở nên khó khăn, độc tài . Phải đè nén, hãm mình, rồi kỳ thị, chê bai, chà đạp những người mà mình cho là thất lễ . Cảnh dằng co, xâu xé trong nội tâm và ngoài xã hội đó gọi là địa ngục .  Tạo khổ vì ác với chính mình . Tạo tội vì xây dựng chấp mê .

Người chơn tu giữ lễ với đối tượng là chính mình . Làm, nói, nghe, nhìn theo những ý muốn trung thực bên trong, không sống giả dối đãi bôi và tự lừa gạt mình nữa . Ðiều quan trọng là phải trách nhiệm, chấp nhận mọi hậu quả và phê phán của dư luận chung quanh để có cơ hội thấy những khiếm khuyết ngõ hầu lập lại quân bình .

Tự tri không đến bằng sự trầm tư suy nghĩ mà có được nhờ thực chất dấn thân . Dấn thân để sống thực với đời thì dầu có bầm dập ê chề, dầu bị chê bai khinh rẻ nhưng vẫn đang là lập hạnh bồi đức, là vun bồi cái phước duyên để phát triển đạo tâm .

PVK

Truyện

Thiền sư Tâm Không dành một ngân khoản cho Không Ái đi tu học . Ðề mục là YÊU để cởi mở tâm tánh .

Sư đệ tham công án, tái mặt . Một tháng sau trong buổi trà đàm thiền sư hỏi lại :

– Ðã có cô nương nào lọt vào mắt xanh chưa ?

Không Ái mặt đỏ bừng, ấp úng trả lời :

– Thưa chưa .

Thiền sư nghiêm mặt :

– Chấp hành công án không được là thiếu tu . Còn ở đây làm gì ?

Sư đệ xin triển hạn . Xách túi nải xuống phố chợ xin việc làm . Ðược nhận vào xưởng ươm tơ, dệt lụa . Ở đây các thiếu nữ nhiều vô số kể . Không Ái đã ngoài tứ tuần . Vốn ít nói, lại nhát nên đường Ðạo có hơi bị tắt tị .  Thường che đậy, giấu diếm . Thiếu thật thà cởi mở . Kỳ thị tình yêu . Không dễ tha thứ và hòa được với người chung quanh .

Một ngày xuân đẹp . Cơ duyên đưa đẩy . Sư đệ được trao việc lựa kén để ươm cùng mới một ả tên Mộng Ðiệp .  Ðứng bên người đẹp, nói chẳng nên lời . Toàn chuyện trên trời mưa, trời nắng . Chiều về khoe với sư phụ . Thiền sư cười nói :

– Hãy mời cô nương ấy cùng đi ăn tại Long Phụng tửu lầu !

Không Ái dạ một tiếng nhỏ yếu ớt . Ngày hôm sau đến xưởng làm việc . Gặp người đẹp . Sư đệ đi tới định mời, rồi lại đi lui . Rồi lại đi tới, lại đi lui . Ði tới, đi lui . Cuối cùng nhất quyết đi … lui luôn . Sợ mới quen e bị từ chối .  Chiều về thiền sư cười , ướm hỏi ;

– Sao, cá đã cắn câu chưa ?

Không Ái ấp a, ấp úng nói lí nhí chẳng nên lời . Thiền sư quyết không tha, nạt lớn :

– Ta hỏi ngươi, đã mời được Mộng Ðiệp cô nương đi ăn chưa ?

Sư đệ sợ quá, nói đại :

– Thưa sư phụ nàng đã có chồng rồi !

Xưởng ươm tơ hết việc . Không Ái bỏ lỡ dịp . Chẳng hóa giải được công án bằng hương vị ngọt ngào, tươi mát và dịu dàng của Tình Yêu .

PHB

three-wise-men

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: