Diệu Pháp Liên Hoa Kinh

Kinh : NM
Luận : PVK
Truyện và Thơ : PHB

Kính dâng lên Ðức Thầy Lương Sĩ Hằng luận án tu hành .

Ðại sư huynh 5 tháng trước khi viên tịch thì tự tay đem đi sao chép (photocopy) và may lại cả chục cuốn kinh để sau này có dịp thì Nhị sư huynh và tui có thể biếu cho những người hữu duyên .  Ðại sư huynh đã tự đề thơ trên mỗi cuốn kinh như sau :

Thanh điển giáng lâm thành bút tự,
Giải tan tâm tối, thoát lao lung !
Huyền cơ mở khép theo từng chữ !
Nhìn xuống trang kinh, lửa bập bùng

Mộng Lệ An, ngày 9 tháng 9 năm 2001
Trung Chính Quang Minh cẩn đề
PHB

dsc_02941

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: