Quan Thế Âm Bồ Tát

Nghe đi, nghe cho rõ lòng mình
Thật thà đi, để nhận chân sự thật
Tập nghe đi, nghe tiếng nói siêu âm
Chấp nhận đi, muôn tội là do nơi mình
Nam Mô Ðại Từ Ðại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát
Dẹp tự ái, chịu lắng nghe
Bỏ tranh chấp, tự độ mình
Thật thà cho hào quang ngời sáng
Cho tăm tối rã tan
Cho bình minh ló dạng
Cho sức mạnh tuôn tràn
Hãy nghe đi, nghe tiếng than thở của lòng mình
Chỉ tại tôi, tôi hại lấy chính tôi .

Ðêm hôm dó sau khi thiền xong thì tự nhiên trong đầu tui ra bài thơ này. Tui biết đây là Phật Bà ban chiếu cho tui lời dậy vô cùng quí gía . Tui thầm cám ơn sự gia hộ của Người và nguyện sẽ theo lời chỉ dạy này mà tu tâm sửa tánh. Cho dù tan xương nát thịt tui cũng lấy sự thật thà làm kim chỉ nam cho đường về nguồn cội .

Nam Mô Ðại Từ Ðại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: